Privacy Policy

dE Rekenkamer garandeert haar relaties dat klantgegevens niet aan derden worden verstrekt, anders dan aan het energiebedrijf alwaar voor de relatie een overeenkomst mee is afgesloten.

dE Rekenkamer zal nimmer gegevens van haar relaties ijdel gebruiken of ter beschikking stellen voor (tele)marketingdoeleinden.